budżet operacyjny

14. Budżet operacyjny

W budżecie operacyjnym we wszystkich wariantach jako wpływy przyjęto sumę przewidywanych wpływów z czynszów najmu wszystkich lokali w budynku. Dodatkowo przyjęto założenie, że właściciele wszystkich lokali opodatkują swoje dochody z najmu ryczałtową stawką podatku w wysokości 8,5% (tzw. najem okazjonalny). W wariancie I przyjęto średnią stawkę czynszu najmu  na rynku toruńskim w pierwszym półroczu 2011r. w wysokości 17,30 zł/m2 oraz… Czytaj więcej